Anasayfa » Eğitim İlanları » Kurumsal Dış Ticaret Eğitimleri

Kurumsal Dış Ticaret Eğitimleri

Eğitim Özeti

Eğitim Adı Kurumsal Dış Ticaret Eğitimleri
Eğitim Süresi Firmaya sorunuz
Eğitim Firması ERA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi Alın & Eğitimi Veren Firmaya Ulaşın

Eğitim Detayı

Kurumsal Dış Ticaret Eğitimleri


NEDEN ULUSLAR ARASI TİCARET?

21. YÜZYILDA DIŞ TİCARET


Globalleşme ve sınırların ortadan kalkması ticarette rekabet koşullarını kaçınılmaz olarak değiştirdi. Elektronik ortamda yapılan ticaret ( E-ticaret ) ekonomileri, piyasaları ve endüstri yapılarını, ürünleri, hizmetleri ve bunların akışlarını, tüketici kesimlerini, tüketici değerlerini ve tüketici davranışlarını, işleri ve emek piyasalarını derinden değişime uğratmaktadır.Demir yolu, sanayi devrimi için neyi ifade etti ise günümüzde de E-ticaret, Bilgi Devrimi için onu ifade etmektedir. Demir yolu’nun yarattığı düşüncede insanlık mesafelere hakim olurken, E-ticaretin düşüncesinde ise mesafeler ortadan kalktı ve tek bir piyasa ve tek bir ekonomi oluştu. Bunun neticesi olarak firmalar yerel ya da bölgesel piyasada mal ve hizmet üretseler de küresel olarak rekabetçi olmak zorunda kaldılar. Rekabet artık yöresel değil, sınır tanımaz hale geldi. Her şirket işletme tarzı bakımından ülke-aşırı olmak zorunda.SONUÇ:

Küresel ekonominin bilgi çağını yarattığı bilgi çağında firmaların büyümeden ve uluslar arası rekabeti dikkate almadan varlıklarını sürdürmeleri zorlaşmıştır. Büyümek ve ayakta kalabilmek için yeni pazarlara yönelmek ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.Kimler katılabilir?

Kurumunuzun eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, kurumlara yönelik dış ticaret eğitim çözümleri isteyen kurumlar(Kurumsal Eğitim)

Kamu ve Özel Sektörün İthalat-İhracat departmanlarında, bankaların dış ticaret ve kambiyo programlarında, Dış Ticaret Sektöründe çalışan ve çalışmak isteyenler, tüm özel işletmelerde görev almak isteyenler.Eğitimin Amacı:

Dış pazarlara açılmak isteyen firma ve girişimcilere uluslararası piyasalardaki talepleri ve rakipleri değerlendirip analiz etme,

Dış Ticaret Uzmanlığı Programının hedefi sektörün ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

Dış ticaret sektörünün özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sektörün ihtiyacı olan ihracat ve ithalat konularında uygulamaya yönelik eğitim yapılması aracıyla, dış ticaret ile uğraşan her ölçekteki kuruluşta rahatlıkla istihdam edilebilecek yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir.Eğitim Genel İçeriği :Uluslar arası Ticarette Bilgi Sistemleri,Sektörel ve Bölgesel Ticari Pazar Araştırma Yöntemleri,Pazara ve Ürüne yönelik AR-GE çalışmalarıTicari İletişim İngilizcesi,İhracat-İthalat Yönetimi,Uluslar arası Ticarette Vergilendirme,Pazarlama Prensipleri,Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret,Operasyon Analizi ve Planlama,Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım,Dış Ticaret Finansmanı,Uluslar arası Ticarette Risk Yönetimi ve Sigorta,Uluslar arası Ticaret Teşvik ve Destekleri,Hizmet Pazarlaması,Uluslararası Pazarlama,Uluslararası Satış Yönetimi,Elektronik Ticaret,Uluslararası Finans Sistemleri ve Kurumları,Uluslar arası ticaret Muhasebesi,****Eğitim sonunda MİLLİ EĞİTİM tarafından düzenlenecek olan sınavda, başarılı olan öğrencilerimize M.E. B onaylı Dış Ticaret Uzmanlığı sertifikası verilmektedir.ULUSLAR ARASI TİCARET VE PAZARLAMA EĞİTİMİBÖLÜM 1İHRACATA GİRİŞ ve EYLEM PLANININN HAZIRLANMASI *1. İHRACAT PLANININ HAZIRLANMASI1.1. İhracat Departmanının Hazırlanması İçin Altyapı Oluşturulması1.2. İhracat Bakış Açısıyla Firmanın ve Ürünün Pazarlardaki (SWOT) Analizinin Yapılması1.3. Ürününü Tanımak, Ürünün Ülkelere Göre Engelleyici ve Zorlayıcı Yönlerini Görebilmek1.4. Rekabet Koşullarında Ürünün Avantaj ve Dezavantajlarını Tanımlamak2. FİRMA NEDEN İHRACAT YAPMALI?2.1. Giriş2.2. İhracat Politikası Yönergesi2.3. Mevcut Durum ve Geçmişin Analizi2.3.1. Ürün Analizi2.3.2. Uygulamalar ve Operasyonlar2.3.3. İnsan Kaynağı ve İhracat Bölümü2.3.4. Firmanın İç Kaynakları2.3.5. Sektörel Yapı, Rekabet ve Talep Durumu3. TAKDİKLER VE EYLEM PLANI OLUŞTURULMASI3.1. Öncelikli Hedeflenen Ülkelerin Belirlenmesi3.2. İkincil Hedeflenen Ülkelerin Belirlenmesi3.3. Endirek Pazarlama Çalışmalarının Planlanması4. İHRACAT BÜTÇESİ4.1. Pro Forma Finansal Tablolarının Oluşturulması5. İHRACAT PLANINDA SÜREÇ TAKİBİ5.1. İhracat Planında Süreçlerin Tanımı ve Takibi5.2. Periyodik Operasyonel ve Yönetimsel Gözden Geçirmeler*Bu bölümeFirma sahiplerinin veya karar vericilerin katılması gerekmektedir.BÖLÜM 2STRATEJİLER1. PAZARLAMA STRATEJİLERİ2. PAZAR ARAŞTIRMALARI3. HEDEF PAZARLARIN BELİRLENMESİ3.1. Hedef Pazar Analizleri3.1.1. İGEME Pazar ve Sektör Raporlarının İncelenmesi3.1.2. Pazara Giriş Avantaj ve Dezavantajları3.2. MUHTEMEL MÜŞTERİ PROFİLİNİN TANIMLANMASI3.3. PAZAR GEREKSİNMELERİNİN SAPTANMASI3.4. HEDEF PAZAR UYUMLULUK ANALİZİ3.5. FİRMA/ÜRÜN UYUM ÇALIŞMALARI3.6. HEDEF PAZARA ODAKLANMA STRATEJİSİ3.7. INTERNET UYGULAMALARI3.7.1. İnternette Pazar Araştırma Yöntemleri3.8. İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ3.9. Pazar Araştırma Destekleri3.10. İPAD Desteği nedir?3.10.1.1. Nasıl başvurulur?3.10.1.2. Kimler başvurabilir?3.10.2.İPAD masaüstü çalışma biçimi4. ÜRÜN STRATEJİLERİ4.1. ÜRÜNÜN STANDARTLARA UYGUNLUK DURUMU4.1.1. AR-GE Çalışmaları4.2. HEDEF PAZAR VE ÜRÜN UYUMU4.3. RAKİP ÜRÜNLERLE KARŞILAŞTIRMA4.3.1. Benchmarking4.4. ÜRÜNÜN PAKETLENMESİ4.4.1. Hedef ülke normlarına göre paketlemenin uygunluk durumu4.4.2. İşaretler4.4.3. Kullanılan Dil4.4.4. Uyarıcı Yazılar, vb…4.4.5. Standart ve Gereklilikler4.4.6. Kullanım Kılavuzu5. FİYATLAMA STRATEJİLERİ5.1. Marjinal Fiyatlama Teorisi5.2. Artı maliyet Fiyatlama Teorisi5.3. Teslim Şekillerine Göre Fiyatlandırma5.4. Ödeme Şekillerine Göre Fiyatlandırma6. DAĞITIM KANALLARI VE LOJİSTİK ÇÖZÜMLER6.1. Teslim Şekilleri6.2. Ulaştırma Standartları7. TANITIM7.1. Katolog Hazırlama7.1.1. Dil7.1.2. Format7.2. Fuarlara Katılım7.2.1. Fuar Katılım Destekleri7.2.2. Fuar Lojistiği7.2.3. Fuar Öncesi ve Sonrası Süreç7.3. Tanıtımda Devlet Destekleri7.4. Uluslararası Fuar katılım Destekleri7.4.1. Yurtdışı Ofis/Mağaza Açma Destekleri7.4.2. Yurtdışı Reklam Tanıtım DestekleriBÖLÜM 3DIŞ TİCARET OPERASYON YÖNETİMİ1. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER VE GEREKLİ ÜYELİKLER1.1. Ticari ve Proforma Fatura1.2. Mal Faturası1.3. Dolaşım Belgeleri1.4. A.TR Belgesi1.5. EUR.1 Belgesi1.6. Çeki Listesi1.7. Dış Ticarette Kullanılan Genel Belgeler1.7.1. Taşıma Konşimentosu1.7.2. Menşei Şehadetnamesi1.7.3. Varsa Özel Belge ve İzin2. ULUSLARASI ÖDEME ŞEKİLLER VE AKREDİTİF UYGULAMALARI2.1. Mal Mukabili Ödeme2.2. Vesaik Mukabili Ödeme2.2.1. Kabul Kredili2.2.2. Kabul Tahsilatlı2.2.3. Diğer Vesaik Mukabili Ödeme Çeşitleri2.3. Akreditifli Ödeme2.4. Akreditif Çeşitleri3. AKREDİTİF ÇÖZÜMLÜ İHRACAT OPERASYON SİMİLASYONUBÖLÜM 4MEVZUATLAR1. KAMBİYO MEVZUATI1.1. KARARLAR1.1.1. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar1.1.2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar1.1.3. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar1.2. İHRACAT MEVZUATI1.3. İTHALAT MEVZUATI2. GÜMRÜK MEVZUATI2.1.1. Gümrük Genel Tebliğleri2.1.2. Genelgeler2.1.3. A.TR Dolaşım Belgeleri2.1.4. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti2.1.5. Menşe İspat BelgeleriBÖLÜM 5İHRACATIN FİNANSMANI VE RİSK YÖNETİMİ1. İHRACAT SİGORTALARI2. İHRACAT FAKTORİNG3. MÜŞTERİ RİSK ANALİZ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA4. TÜRK EXİMBANK UYGULAMALARIBÖLÜM 6İHRACAT VE İTHALATA YÖNELİK İNGİLİZCE  

Eğitim Tarihleri

Eğitimin Açılacağı Tarihler

Değerli ziyaretçimiz, bu eğitim Kocaeli (İzmit), Eskişehir, Bilecik, Kütahya şehrinde düzenlenmektedir.
Ancak şu an aktif eğitim tarihi bulunmamaktadır.
Dilerseniz talep bilgi formunu doldurarak bu eğitim açılacağı zaman size de bilgi verilmesini sağlayabilirsiniz.

Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi Alın

Talep Formu;
Aşağıdaki formu doldurarak eğitimi düzenleyen firmaya iletebilirsiniz.Firma telefon veya eposta ile size ulaşacaktır.
Hazır metinler bölümü ile mesajınızı hızlıca oluşturabilirsiniz.Bu işlemden sonra mesajınızda eklemeler veya düzenlemeler yapabilirsiniz.

Değerli ziyaretçimiz, bu eğitim sadece kurumsal katılıma açıktır.
Bu nedenle lütfen bireysel katılım için talepte bulunmayınız.
Adınız Soyadınız Firma Adı (Varsa)
Eposta Adresiniz Telefon Numaranız
Mesajınız
karakter kaldı
  ( Nedir? )


Eğitimi Düzenleyen Firma;
Aşağıda eğitimi düzenleyen firmanın iletişim bilgileri bulunmaktadır.Firmaya ulaşarak eğitim ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
ERA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ firma logosu
ERA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
İSMET İNÖNÜ CD. (Akbank Karşısı.) NO 53/11 HUZUR APT KAT 4 ESKİŞEHİR Eskişehir

Eğitim Hakkında

Eğitim No 5416
Kategoriler
Eğitim Tipi Eğitim
Katılım Tipi ✔Kurumsal/gruplara özeldir 

Eğitim Firması

ERA Eğitim Merkezi, 2005’den beri bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenleyen T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bir eğitim kurumudur. Aynı zamanda KOSGEB’in eğitim ... devami »