Anasayfa » Eğitim Firmaları » KalDer Türkiye Kalite Derneği

KalDer Türkiye Kalite Derneği

KalDer Türkiye Kalite Derneği firma logosu
Türkiye Kalite Derneği
Centrum İş Merkezi. Aydınevler Sanayi Cad. No:3 34854 Küçükyalı İstanbul (Anadolu)
(216) 518 42 Telefonu Göster »
http://www.kalder.org

Tüm Eğitimleri Göster

KalDer Türkiye Kalite Derneği Hakkında

KalDer Hakkında
Türkiye Kalite Derneği çağdaş kalite felselesinin ülkemizde etkinlik kazanması veya yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Derneğimiz alışılmış kalite-kontrol uygulamalarının ötesinde, çağdaş kalite felsefesini benimsemiştir. Toplam Kalite Yönetimi''ni uygulayan ve uygulamak üzere hazırlıklarını sürdüren kuruluşları bünyesinde toplamaktadır. Destekleyen 2019 kuruluşu temsilen; 1.135’i tüzel üye temsilcisi, 613''ü bireysel asil, 584''ü fahri, 517''si öğrenci olmak üzere derneğimizin toplam 2849 üyesi bulunmaktadır.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de her geçen gün farklı sektörler, konuya ilgi göstererek kalite camiasına katılmaktadırlar. Endüstrinin hemen her sektöründen üyesi olan derneğimize, bankalar, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, yerel yönetimler ve silahlı kuvvetlerden katılımlar olmuştur.
Üyelerden gelen yoğun talep ve faaliyetlerin yerel merkezlerden yürütülmesinin çalışmalara güç katacağı inancı ile şube açma çalışmaları başlatılmış, bu kapsamda Ankara,İzmir,Eskişehir ve Bursa şubeleri açılmış ve bu şubeler faaliyetlerini başlatmışlardır.
Derneğimiz, çağdaş kalite anlayışının ülkemizde yaygınlaştırılabilmesi için, kurulduğu günden bugüne çeşitli araçlardan faydalanmakta ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Kalite Ödülü
Bu yıl Ulusal Kalite Ödülü’nün onbeşincisini gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar yaşanan süreç sonucunda, ödül modeli ve oluşturduğu Mükemmellik yaklaşımının ülkemizde hızlı bir şekilde yaygınlaştığını görmekteyiz. Dünya çapında başarılara ulaşmış kuruluşlarımızdan beşinin kendi kategorilerinde, Avrupa’da kuruluşlara verilebilecek en büyük ödülleri alması bunun en büyük kanıtıdır. Brisa ve Netaş’ın 1996 yılında Avrupa Kalite Ödülü’nü bütün büyük firmaları geride bırakarak kazanan dört kuruluş arasına girmesi ve Brisa’nın Büyük Ödülü kazanması; Netaş’ın 1996, 1997 ve 1998’de üç yıl ardarda Başarı Ödülü, Beksa’nın 1997’de ve Beko Ticaret’in 1998’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) kategorisinde Büyük Ödülü kazanması, Arçelik’in 1998’de, TEE ve Eczacıbaşı Vitra’nın 1999’da ve EMAR’ın 2002 yılında finalist olması, Bosch RBTR-Bursa’nın  2002 yılında Operasyonel Birimler kategorisinde Başarı Ödülü ve 2003 yılında Büyük Ödülü alması, 2003 yılında Kocaeli Sanayi Odası’nın Kamu kategorisinde Başarı Ödülü alması, son olarak 2004 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) kategorisinde EMAR’ın ve SKF Türk’ün Başarı Ödülü alması ve Kocaeli Sanayi Odası’nın Kamu kategorisinde Büyük Ödülü alması çabalarımızın sonuçlarını gördüğümüzün ve ulaştığımız noktanın en önemli göstergesidir.
Kalite Ödülleri’nin önemini, kriterlerine ve işleyişine baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. Kalite ödülleri kuruluşları sadece ciro, verimlilik, fire göstergeleri gibi tek boyutlu parametrelere göre değil, bütün süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamındaki konumuna göre ele aldığı ve kuruluşların bütünsel yönetim sistemini ölçtüğü için, iş dünyası içinde mükemmelliği sembolize eder hale gelmiştir. Dünyadaki Kalite Ödüllerinin içinde üç tanesi göze çarpmaktadır:

• Deming Ödülü – Japonya (1951)
• Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA) – A.B.D (1988)
• Avrupa Kalite Ödülü ( EQA-The European Quality Award) – Avrupa (1992)

Bugün bunların dışında Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, Brezilya gibi birçok ülkede ulusal kalite ödülleri oluşturulmuş veya oluşturulma aşamasındadır. Avrupa, ödülünü (EQA) 1992 yılında ortaya çıkartmış olup geliştirilen ödül modeli hızla kabul görmüş ve birçok şirkette uygulanmaya başlamıştır. Daha şimdiden dünyadaki ve özellikle Avrupa’daki birçok Ulusal Kalite Ödülü bu sisteme dayanmıştır.
1992 yılında duyurulan Ulusal Kalite Ödülü TÜSİAD ve Türkiye Kalite Derneği’nin ortak çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül yapılarının incelenmesi sonucu Avrupa ile bütünleşmemize katkıda bulunabileceği, esnek yapısının uygulamada kolaylık yaratacağı gözönüne alınarak Avrupa Kalite Ödülü’nü esas alan EFQM Mükemmellik Modeli KalDer tarafından benimsenmiştir.
Kuruluşlarda mükemmelliği özendiren bu model ödül için başvuran kuruluşların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ulusal Kalite Ödülü’nün en önemli amaçlarını şu şekilde vurgulayabiliriz;

• Ülkemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması
• Kuruluşlarımızın kaliteye dönük çabalarının özendirilmesi
• Başarılı kalite uygulamalarının tüm ülke yararına sunulması
• Kalite düzeyimizin uluslararası ortamda saygınlık kazanması
• Toplam Kalite Yönetimi sistemlerini kurmuş olan kuruluşları gündeme çıkararak, Toplam Kalite Yönetimi’ne olan talebin artırılması

Kalite Kongresi
Her yıl Kasım ayında KalDer ve TÜSİAD tarafından yerli ve yabancı uzmanların katılımı ile bir Kalite Kongresi düzenlemektedir. Çeşitli sanayi sektörlerinden,üniversiteletden, kamu ve özel sektör kuruluşlarından uzmanların katılımı ile ilk defa 1992 yılında gerçekleştirilen kongrede sırasıyla, Endüstride Kalite, Hizmet Sektöründe Kalite, İletişimde Kalite, Eğitimde Kalite, Siyaset Yönetiminde Kalite ve Ekonomi Yönetiminde Kalite Hukukta Kalite, 2000''li Yıllar ve TKY konuları ana tema olarak belirlenmiştir.
Eğitim Seminerleri
KalDer''in, misyonu gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin Dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları amacına yönelik  yarattığı ortamlar içinde Eğitim Faaliyetleri önemli bir rol oynamaktadır.
Eğitim faaliyetleri ile Toplam Kalite Yönetimi nin bireylerden en geniş organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve kaliteli bir yaşam biçimi oluşturmak hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak belirlenmiştir. EFQM'' in (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Türkiye''deki Ulusal İşbirliği ortağı durumunda olan KalDer, Mükemmellik Modeli eğitimlerini KalDer-EFQM Lisansı verdiği kuruluşlarla birlikte gerçekleştirmektedir.
Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde önerilen Mükemmellik Modeli, Toplam Kalite yolculuğuna çıkan kuruluşlara, özdeğerlendirme yapmaları özendirilerek yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eğitim gerekleri ortaya çıkarılmaktadır. Eğitim Portföyü, bu gerekler ve kuruluşlarımızdan gelen ilave talepler doğrultusunda hazırlanan kalite ve yönetim eğitimlerinden oluşturulmaktadır.
İlkelerimiz:

• KalDer eğitimleri, alanında bir markadır:
Eğitim portföyü, sadece KalDer''in misyonu ile çerçevesi çizilen uzmanlık alanı ve bilgi birikimi olan kavramlardan  oluşturulmakta, başarılı uygulamalarla yaygınlaştırılmakta ve güvenirlilik sağlanmaktadır.
• Üye ve müşteri memnuniyeti önceliktir:
Eğitim politikalarında müşteri odaklılık öne çıkarılmaktadır. Bu bağlamda “eğitimlerden gelir elde etmek” öncelikli görülmemektedir.
• Eğiticilerimiz fark yaratırlar:

KalDer eğiticileri Toplam Kalite Yolculuğu''nda tecrübeli kuruluşların örnek uygulamalarında fiilen yer almış deneyimleri üst seviyede olan yönetici ve uzmanlardır.  Bu yolla eğitimlerimizde gerektiği kadar yer alan teorik bilgilerin yanı sıra gerçek olaylar, aktiviteler ve vaka  çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede katılımcılara gerçek hayattaki sorunlar ve başarılı uygulamalar aktarılarak, öğrenmeyi eyleme dönüştürecek farkın yaratılması hedeflenmektedir.

KalDer, misyonunu yaygınlaştırmak amacıyla 1992''den bu yana İstanbul''un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir''de kurduğu şubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı başarmıştır. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde yaklaşık 3523  adet  seminere katılanların sayısı 58.036 kişiye ulaşmıştır.
Eğitimler genel olarak aşağıdaki 6 ana konu başlığı altında, seminer ve çalıştay yöntemleri ile Genel Katılıma Açık ve Kuruluş İçi olarak verilmektedir.

1- Ulusal Kalite Hareketi Eğitimileri,
2- EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri,
3- Kalite ve Yönetim Sistemleri  Eğitimleri,
4-CE İşaretlemesi ve AB Yönetmelikleri Eğitim Akademisi Eğitimleri,
5-Yenilikçilik - Yaratıcılık Eğitimleri
6-Çalıştaylar

Eğitim alan kişi ve kuruluşlarımızla doğrudan ve dolaylı olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim değerlendirmesi ve memnuniyet araştırmaları sayesinde, eğitimlerimizin portföyü içeriğini zenginleştirmekte ve kalitesi sürekli olarak geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra katılımcılarımızın önerileri doğrultusunda tüm eğitimlerimizin dokümantasyonu sürekli  gözden geçirilip revize edilmektedir.
Sizi programlarımıza katılmaya davet ederken, her eğitimin sizde ve kuruluşunuzda bir artı değer yaratması ve bu değerin kalıcı olması için çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz. Sizin de bu amaca yönelik olarak öneri ve değer- lendirmelerinizi bize iletmenizi beklemekteyiz.

Mükemmellik Grupları
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) üyelerinin, gönüllü katılımla bir araya gelerek, sektörel veya çeşitli konularda uzmanlıklarını paylaşarak, KalDer vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda katma değerli ürünler (kitap, e-bülten, kıyaslama çalışması, eğitim, sektörel/tematik konferans) üreteceği Mükemmellik Gruplarını hayata geçirme kararı almıştır.
Yaratılacak sinerji ve bilgi paylaşımı ile, Türkiye’de ilgili sektör ve temalarda bugüne kadar oluşmuş kalite ve mükemmellik bilgi birikiminin sistematik bir şekilde birleştirilmesi, paylaşılması ve, bu sayede üye ve üye kuruluşlarımızın dünya çapında kalite seviyelerine ulaşmaları, rekabet güçlerini ve mükemmellik yolunda yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

İlk etapta kurulması planlanan Mükemmellik Grupları şöyledir.
• Sağlık Sektörü Mükemmellik Grubu
• Denetim ve Belgelendirme Mükemmellik Grubu
• AB Direktifleri ve Uyum Mükemmellik Grubu

Yayın Faaliyetleri
Kitap
Kalite konusunda yaşanan kaynak kitap probleminin giderilmesi amacıyla önemli kaynak kitaplar dilimize kazandırılmış veya konu ile ilgili özgün kitaplar yayınlanmıştır. Üyelere ücretsiz olarak dağıtılan bu yayınlar, ulaşılabilen tüm platformlarda satışa sunulmakta ayrıca talep eden eğitim kurumları ve kütüphanelere de ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Önce Kalite Dergisi
Kalite ile ilgili dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin kamuoyuna hızlı bir şekilde duyurulabilmesi ve başarılı örneklerin paylaşılması amacıyla yayımlanan Önce Kalite adlı dergimiz onaltıncı yılını tamamlamıştır.
Aylık Bülten
Derneğimiz ayrıca, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri güncel olarak duyurmak amacıyla Asil, Fahri tüm üyelerine gönderdiği bir Aylık Bülten''i kurulduğu günden bu yana yayınlamaya devam etmektedir.
Kalite Kütüphanesi
Kalite konusunun her geçen gün artan bir ilgi görmesi sonucu konu ile ilgili araştırma yapan kişilerin sayısı artmıştır. Bu araştırma çalışmalarına destek olmak amacıyla derneğimiz bünyemizde bir Kalite Kütüphanesi oluşturulmuş ve tüm ilgilenenlerin kullanımına sunulmuştur.
Diğer Faaliyetler
KalDer zaman zaman panel, konferans vb. toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca düzenlenen toplantılar için gelen davetleri, Çağdaş Kalite Anlayışını seslendireceği uygun ortamlar olarak değerlendirerek, Türkiye''nin neresinde olursa olsun bu tür toplantılarda yer almaktadır.

KalDer Türkiye Kalite Derneği Eğitimleri

 Egitim Adi   Süre  Şehir  Tarih
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- 5 şehirde +
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
- İstanbul (Anadolu)
1 2 3 4
»


Eğitim Firmasından Haberler

Henüz haber eklenmemiş