Anasayfa » Eğitim Firmaları » DENGE MERKEZİ

DENGE MERKEZİ

DENGE MERKEZİ firma logosu
EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
FİLİSTİN SOK. NO:9/11 GOP Ankara
(312) 468 25 Telefonu Göster »
http://www.dengemerkezi.com

Tüm Eğitimleri Göster

DENGE MERKEZİ Hakkında

dengeMerkezi
Kurucu Koç/Eğitmen: Dr. Zerrin Başer

Kuruluş
Denge Merkezi, “insan” odaklı bir yaklaşımla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak üzere Mart 2004’te kurulmuştur.

Denge Merkezi,
birey ve organizasyonların varolan potansiyellerini farketmeleri,
potansiyellerini etkili ve verimli kullanma yöntem ve tekniklerini kullanmaları,
sürekli gelişimi ve değişimi farkındalıkla yaşamaları,  amacıyla çalışmaktadır.

Vizyon ifademiz
Kendine güvenli, sorumlu, farkında, geleceğe umutla bakan, gelişim ve değişimi yaşayan, yaratıcı ve geleceği tasarlayabilen “güç ve potansiyeli”,
bireyde, kurumlarda ve toplumda ortaya çıkarmaya katkı sağlamak üzere sürekli eğitim danışmanlık ve koçluk hizmetlerini geliştirmek ve sunmak.

Çalışma Alanlarımız
1. Bireysel değişim ve gelişim

Değişim Atölyesi
Katımlıcıların, insan beyninin çalışma programlarını detayları ile öğrenip, kullandığı programlarını tanımasını; kendini yeniden programlamak üzere gerekli araç ve gereçle donatmasını hedefleyen eğitim programıdır.

Bu program, kişinin kendini tanımasına ve istediği ölçüde değiştirmesine odaklı bir süreçtir.

Hedef belirleme, zaman algısı ve yönetimi, kimlikler ve kimlik değerleri, var olan kaynakları fark etmek ve kullanmak, çapa oluşturma ve kullanma, davranış kalıplarını fark etme, temsil sistemleri alt sistemler ve kullanılmalarını kapsar.

NLP Bilgi ve Uygulama Atölyesi
Neuro Lingusitic Programing -NLP konusunda daha fazla bilgi ve deneyime sahip olmak isteyenlerin ve Değişim Atölyesini tamamlamış olanların katıldığı eğitim programıdır.

İnsanın kendiyle ve çevresiyle iletişimini güçlendirmek üzere NLP teknikleri ile iletişim eğitimidir. 

Bu iki eğitimi tamamladıktan sonra “The society of Neuro Lingusitic programming NLP prcatitioner” sertifikasına hak kazanılır.

NLP İleri Düzey Eğitimi
NLP’nin ileri düzey bilgilerini, strateji aydınlatma, modelleme, alfa boyut uygulamarı, dil kalıpları gibi NLP uygulamalarında rehberlik yapmaya yönelik konuları ileri düzey konuları öğrenmek isteyen ve Değişim Atölyesi ile NLP Bilgi ve Uygulama Atölyesini tamamlamış olanlara yönelik ileri düzey eğitim programıdır.

Bireysel Gelişim Danışmanlığı
NLP uzmanlık alanı kapsamında kendini ifade edebilme, farkındalığını keşfetme, sigara bağımlılığına son verme, beslenme gibi yaşamsal alışkanlıklarını değiştirme, motivasyonu arttırma, hedef koyma ve bu hedefe ulaşma yollarını belirleme, bireysel başarıyı geliştirme, kendine güven duyma, hayal gücünü geliştirme, sınav kaygılarının neden ve çözümlerini fark etme, zamanın etkili yönetilmesi vb. konularda bireysel olarak sunulan hizmettir.

Yaratıcılık atölyesi TM
dengeMerkezi tarafından geliştirilen ve sadece dengeMerkezi tarafından uygulanan yeni bir programdır. Yaratıcı yönü ortaya çıkarmak ve özel ve/veya iş yaşamını renklendirmek, sorunlara çözüm önerileri üretmek, yaratıcılık stratejisini keşfederek yaşamın her alanında nasıl kullanılacağını fark etmek üzere tasarlanmış resim, müzik ve seramik çalışmalarını da içeren keyifli bir paylaşım programıdır.

Kişisel Ustalık Eğitimi TM
Amaç
Kişinin kendi liderliğini farkederek ortaya çıkarması, sahip olduğu iç hazinelerine ulaşması, onları yaşama geçirerek günlük  yaşamda değişim yaratması.
Mükemmel bilgisayarının en değerli programlarını rahatlıkla kullanabilir hale gelmesi.
Kapsam
Özgürlük
Kendine güven
Gerçek sevgi
İç barış
Yaratıcılık      
Bütünü yaşamak

Yöntem
Her bir konu başlığı ayrı bir atölye çalışması olmak üzere modüllerden oluşan bir eğitim programıdır. Deneyim, bilgi, uygulama, paylaşım, beyin fırtınası, derin düşünme yöntemleri, NLP teknikleri ile kişisel liderlik, bilgelik potansiyelinin ortaya çıkarılmasını kapsar.

2. Kurumsal Değişim ve Gelişim

Kurumların ihtiyaçları temel alınarak, NLP ve öğrenen organizasyon yaklaşımları ile kurum içi iletişimi geliştirme, kurumların yaşayan organizasyon olarak “kurumsal kimliklerini tanımlama” çalışmaları, hizmet alanlarla sonuca yönelik iletişim kurma süreçleri, takım olma, etkili, verimli ve sorumlu ekip anlayışı, sorun alanlarını görebilme ve sonuca odaklı yaklaşım geliştirme yol ve yöntemlerini kapsayan özel tasarlanan eğitim ve danışmanlık programlarıdır.

Kurumların ihtiyaç analizleri yapılarak, kurum gereksinimleri doğrultusunda kapsam, süre, süreç yaklaşımları  ve yöntemler seçilerek kuruma özel olarak tasarlanır.

Kurumsal Eğitimlerimiz

 • Etkili İletişim Becerileri
 • Kariyere Başlarken Eğitimi
 • Yönetimde İnsan İlişkileri
 • Hedef Koyma ve Ulaşma Yolları
 • Zaman Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Etkin Toplantı Yönetimi
 • Sunum Becerileri,
 • Çatışma Yönetimi
 • Karar Alma ve Problem Çözme
 • Temel Satış Becerileri
 • Satış Ekibi Yönetimi
 • Satış Dinamikleri
 • Eğitimcinin Eğitimi
 • İşe Alma Süreçleri Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Kişisel Merka Stratejisi Yaratma Eğitimi
 • Geleceğin Liderliği
 • Proje Yönetimi ve Danıışmanlığı
 • Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

 

3. Koçluk

Denge Merkezi

 • “Çözüm Odaklı Koçluk” Sertifika Programı,
 • Üst Düzey Yönetici Koçluğu,
 • Yüksek Performanslı Takım Koçluğu ve Eğitimi,
 • Liderlik Koçluğu,
 • Kurumsal Koçluk

alanlarında koçluk hizmeti vermektedir.

 

Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşma, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır.

 

Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir.

 

Koçluk kültüründe, bu kültüre sahip olanlar birbirleri ile saygı içinde iletişimi sürdürür, birbirlerine sınır koymadan rapor verir, iş ilişkilerini daha iyiye nasıl götürebilecekleri  üzerinde çalışır, bireysel ve iş verimlerini nasıl arttıracaklarının yol ve yöntemlerine ulaşır. Kişisel ve kurumsal gelişimde geri bildirimin nasıl güçlü bir araç olduğunu fark eder, yüksek güvene dayalı ilişkiler kurar, kişisel ve iş performansını arttırır.

 

Koçluk, koç ve danışanı arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir.

 

Koç Olmak İsteyenler İçin

Denge Merkezi, Erickson College International işbirliği ile “The Art and Science of Coaching” “Koçluğun Sanatı ve Bilimi” Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimleri vermektedir. 

 

Koçluk eğitimleri, merkezi Kanada Vancouver’da bulunan Erickson College’in  kurucusu Dr. Marilyn Atkinson ve Denge Merkezi kurucusu ve aynı zamanda Uluslararası Ercikson Eğitmeni olan Dr.Zerrin Başer tarafından  verilmektedir.

 

Koçluk eğitimi, modüller halinde yürütülen bir eğitim programıdır. Her bir modül 4 gündür ve temel bölüm toplam 4 modüldür, yaklaşık 4-6 aylık bir eğitim ve uygulama, izleme ve değerlednirme süresini kapsar. Modüllerin 4’ünü de tamamlayan, yeterince koçluk pratik uygulması yapan ve kriterleri yerine getirerek sınavda başarılı olanlar Erickson College Koçluk sertfikasını almaya hak kazanırlar. Bu eğtimler International Coaching Federation (ICF) akredite bir sertifikasyon programıdır. ICF sertifikasyonu için ek eğitim, sınav ve mentör koçluk aşamaları gereklidir.

 

Koçluk Eğitimi modülleri;

 

Modül – 1  : Koçluğun Ruhu

Modül – 2  : Yaratıcı Çözüm Üretme

Modül – 3  : Öz Değer Koçluğu

Modül – 4  : Özel ve Duyusal başarılar

 

Koçluk Eğitimlerine Kurumsal Katılım

Denge Merkezi, çeşitli kurumlara ve şirketlere yönelik kurumsal koçluk eğitimleri programlamakta ve vermektedir.

 

Kurum ve şirket yöneticilerinin koçluk becerileri geliştirmeleri, istedikleri sonuca etkili ve hızlı bir biçimde ulaşmalarını sağlar. Koçluk disiplini yeni yönetim anlayışları ile paralel gelişim göstermek isteyen her yönetim grubunun ihtiyaç duyduğu bir destek güç haline gelmiştir. Yöneticilerin koçluk yaklaşımında olması kurumların ve şirketlerin gerçek potansiyellerini harekete geçirmesini sağlar.

 

Koçluk becerilerine sahip yöneticilerle çalışmanın en kolay yolu, yönetim gruplarının birarada koçluk eğitimi almasıdır. Kurumsal koçluk eğitimleri kurum ve şirketlerin beklenti ve hedeflerine uygun biçimde uyarlanarak da sunulabilmektedir. şirketlere yönelik kurumsal koçluk eğitimleri programlamakta ve vermektedir.

 

Bireysel Koçluk

Denge Merkezi, koçluk ekibi tarafından üst düzey yöneticilere, liderlik potansiyelini geliştirmek isteyenlere, yaşamda iç ve dış dengeyi sağlamak ve özellikle iş yaşamı ile doğal bir uyum içinde stresi azaltama, içsel motivasyonu arttırmak isteyenlere, karar mekanizmalarını farkındalıkla yönetmek isteyenlere koçluk hizmetleri randevü ile sunulmaktadır.

 

Erickson Internatıonal

Erickson College Internaional, yaşamın çözümsüz durumları için geliştirdiği teknolojiler ile tanınan Klinik Psikolog ve Davranış Bilimci  Dr. Marilyn Atkinson tarafından 1985’te Kanada’da kurulmuştur. Erickson ismi “imkansız” vakalara çözüm metodolojileri geliştirmedeki özgün başarısıyla tanınan ünlü psikiyatrist Dr. Milton Erickson’dan gelmektedir.

 

Erickson International, Yetişkin eğitimi ve “Fortune 500” şirketlerinde sıradışı performans konusunda verdiği özgün eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle öne çıkmaktadır.

 

Kanada, ABD, Avustralya, İngiltere, Polonya, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Çin,Türkiye ve Brezilya’nın da içinde olduğu halen toplam 20 ülkede on binden fazla kişinin eğitildiği, değişim teknolojilerinin kurumsal alanla buluşturulduğu uluslararası bir öğrenim kurumudur.

 

Değişim teknolojileri üretir, değişimin gereksinim olduğu çevrelerde uzmanlarla çalışır, değişim sorumlularına değişim yönetimi yetkinlikleri kazandırır.

 

ABD’de Rutherford Universitesi, Rusya’da Stokcholm School of Economics ile ortak akademik programlar geliştirmektedir.

 

Program, yerli ve yabancı eğitmenlerin işbirliğiyle 2005’de İstanbul’da başlamıştır, Türkiye’de de İngilizce ve Türkçe olarak İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerde uygulanmaya devam etmektedir.

 

Dünyada belli başlı sektörlerde önemli pazar payına sahip markalardan “Erickson International Koçluğun Bilim ve Sanatı’nı” uygulayanlar arasında bazıları şu şekilde örneklendirilebilir

 

BOEING Amerika/Hava Taşımacılığı

ANZ Avustralya/Bankacılık-Bireysel

ROYAL BANK Kanada/Bankacılık

HP Norveç/Teknoloji

BEELINE Rusya/Mobil Komünikasyon

CANADIAN POST OFFICE/Kanada/İletişim

TELENOR Norveç/Mobil Teknoloji

NOKIA Çek Cumhuriyeti/Mobil Teknoloji

 

Denge Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. 2005 yılından başlayarak Merkezi Kanada’da bulunan  Erickson College International ile çözüm ortağı olarak birlikte çalışmaktadır. Bu kapsamda ICF (International Coaching Federation) akredite sertifikalı “Çözüm Odaklı Koçluk” eğitimleri vermektedir. Sertifikalı Koç ve Eğitmenleri ekibi ile bireylere ve kurumlara Koçluk hizmetleri sunmaktadır.

Proje Danışmanlığı
Avrupa Birliği ve sağlık alanında projelerde 10 yılı aşkın deneyimle proje tasarımı, geliştirme, hazırlama, bütçeleme ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 


 

Fotoğraf Galerisi

Eğitim Firmasından Haberler

Henüz haber eklenmemiş